PCM mediator worden

Welkom bij PCM

Het Platform voor conflictbegeleiding en mediation (PCM) is een vereniging en staat open voor mensen die een NMI-erkende opleiding tot mediator hebben afgerond. Het is dus niet nodig in het NMI register of dergelijke ingeschreven te staan. Lidmaatschap kan worden aangevraagd via bijgaand formulier. Geeft daar ook uw aanvullende competenties op. U vindt daar ook toegang tot het  huishoudelijk reglement en de klachtenregeling.

Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een nota voor de contributie. De contributie voor 2016 is vastgesteld op 65 Euro per jaar. U bent daardoor lid van onze vereniging en bent welkom op onze Algemene Leden Vergadering en Workshops.

Voor publicatie van uw naam als PCM-Churchmediator (zie ledenlijst) op onze website gelden aanvullende eisen. Zoals voldoen aan de eis van een minimaal aantal PE-punten door deelname aan Workshops en intervisie (zie PE-punten regeling) .

Tevens heeft u toegang tot het besloten deel van de site. Aldaar treft u aan: het PE-punten overzicht, verslagen van PCM ledenvergaderingen en andere interne berichten. Vraag daarvoor via info@churchmediation.nl uw inlogcode aan.

Twee keer per jaar is een ledenvergadering. Doorgaans in Amersfoort. Dan worden lopende zaken behandeld en is er ruimte voor ontmoeting en wisselen de regionale (intervisie)groepen ervaringen uit. Het middagdeel van de bijeenkomst is gereserveerd voor workshops en trainingen.

Focus: conflicten in de kerk, mediation & geloof/levensbeschouwing.

Regionale samenkomsten

Van de leden wordt verwacht dat ze investeren in hun deskundigheid; ze moeten in drie jaar  negen PCM- PE (permanente educatie) punten verzamelen. Dat kan o.a. door het bezoeken van de regionale samenkomsten, medoe aan workshops ed. Zo niet, dan behouden ze hun lidmaatschap maar worden wel van de lijst met aangesloten mediators verwijderd./ niet langer opgenomen.

PCM krijgt momenteel sporadisch aanvragen voor een church mediator. De procedure van toewijzing van deze mediation aan de leden staat in artikel 5 van het huishoudelijk reglement. De ervaring leert dat de PCM-ers opdrachten vooral via een eigen netwerk binnenhalen.Momenteel werken we aan wijzigen van de site en verwachten dan ook meer aanvragen te ontvangen.

Jaarlijkse contributie bedraagt € 55,-. Vanaf januari 2016 € 65,-.
Kosten workshops voor leden  € 57,50  (niet leden  €75,-)
Rekeningnummer NL96 TRIO 0390 4767 57, Platform Church Mediation, Doorn

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Cor Schaap (voorzitter van het bestuur): 06-52346025

 


Secured By miniOrange