Visie PCM

PCM is een oecumenisch christelijk samenwerkingsverband en kenniscentrum van verschillende mensen uit verschillende kerken en geloofsgemeenschappen. Wat ons bindt is dat we professionals zijn die geloven in de kracht van mediation.

Het PCM heeft een eigen register. Om daarin te worden en blijven opgenomen moet een minimaal aantal PE-punten worden behaald; die geven de garantie dat een churchmediator een toegespitste bekwaamheid geniet. Deze kwalificaties kunnen onze leden o.a. verkrijgen door het deelnemen aan workshops die door het PCM georganiseerd worden.

In de lijst van PCM-mediators op deze site staan een aantal essentiële elementen vermeld: woonplaats, provincie, geloofsachtergrond, specifieke bekwaamheden en/of specialisaties. Ook kunt u via de website-vermelding doorlinken naar de specifieke vaardigheden van onze leden.

U kunt ook een beroep doen op het PCM. Wij gaan dan voor u op zoek naar mensen uit onze kring die bekwaam zijn bij uw specifieke vraag. De namen van door ons geschikt geachte personen leggen we aan u voor. U kunt daaruit de persoon kiezen waarmee het in uw ogen klikt. Het is goed om te weten dat wij de kwaliteitseisen van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) hanteren; en ook dat we een klachtenregeling kennen.

U kunt ook een beroep doen op het PCM voor het vragen van een spreker voor bv. een gemeenteavond, een procesbegeleider in een complexe zaak of een gespreksleider bij een kwestie die bij u speelt en waarbij het u goed dunkt om een onpartijdige externe deskundige uit te nodigen. Een aantal leden van het Platform heeft vaardigheden als coach.

Voor verdere informatie of voor de keuze van een begeleider of mediator kunt u contact opnemen met het PCM-bureau

Mogelijke bemiddelingssituaties door PCM-mediators
Secured By miniOrange