Mogelijke bemiddelingssituaties door PCM-mediators

Janny  en Dirk zijn al 16 jaar buren. Janny is sinds 3 jaar weduwe. Dirk heeft haar geregeld opgevangen in haar verdriet en samen met haar gebeden en de bijbel gelezen. Sinds anderhalf jaar heeft zij kennis aan een man, met wie zij is gaan samenwonen. Deze man, weduwnaar, heeft drie kinderen. Dirk heeft last van het geluid van de kinderen en klaagt geregeld bij Janny over overlast. Dit wordt van kwaad tot erger. Hij groet haar niet meer en over en weer zijn er irritaties over het parkeren van de auto’s, nu de vriend van Janny ook een parkeerplaats nodig heeft.

In een RK-parochie werkt een heel betrokken pastoraal werker (PW). Maar de pastoor van de naburige parochie, die aangesteld is tot pastoor administrator, vindt dat de PW zijn bevoegdheden overschrijdt en maakt daar bezwaar tegen. De PW voelt zich gekleineerd.

Pieter en Herma zijn bijna 40 jaar getrouwd. Ze hebben drie kinderen. Hun middelste zoon David heeft sinds hij is uitgekomen voor zijn homoseksualiteit slechts sporadisch contact met zijn ouders. Herma wil graag dat alle kinderen aanwezig zijn bij het feest van hun 40-jarig huwelijk. Pieter vindt dat niet zo nodig, maar is bereid om te accepteren dat David komt. David echter wil alleen komen als zijn vriend Sven ook welkom is. Dat gaat Pieter te ver. Herma wil David met zijn vriend welkom heten. Pieter en Herma komen er samen niet uit. Hun dochter Debora belt de mediator om de mogelijkheden van mediation te onderzoeken.

De dominee vervangt zonder overleg met de kerkenraad in de wekelijkse liturgie de verootmoediging en de genadeverkondiging door een gezongen kyrie en gloria. De kerkenraad maakt bezwaar en wil dit op de agenda van de vergadering. De dominee vindt dat de invulling van de eredienst zijn eigen verantwoordelijkheid is en wijst een gesprek hierover af.

In een protestantse gemeente wil een bewust ongehuwde moeder haar kindje laten dopen, maar de dominee denkt er niet aan daaraan mee te werken. De kerkenraad, die de moeder goed kent, vindt het erg dat de doop aan het kind wordt onthouden omdat de moeder volgens de predikant “in zonde leeft”. Er is een mogelijkheid dat iemand anders de doopvragen beantwoordt, maar dat wil de moeder niet. Wat te doen?


Secured By miniOrange